Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 121, 122, 123, 124, 125 din 8 februarie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 09 februarie 2018


Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă a Uniunii Europene – COM (2017) 772 final
Nr. 4 din 05-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 745 din 23-Noiembrie-2017
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene
Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății INDUSTRIAL PARK IȘALNIȚA – S.R.L.
Nr. 94 din 16-Ianuarie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene
Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societății PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEȘTI – S.A.
Nr. 171 din 19-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“
Nr. 188 din 22-Ianuarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015
Nr. 33 din 07-Februarie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României
Nr. 4 din 07-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 122 din 8 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală
Nr. 798 din 05-Decembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.031/2017 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2017
Nr. 5853 din 27-Decembrie-2017
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 199/2016 privind stabilirea modalităților de asigurare a managementului Programului „Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României“
Nr. 9 din 01-Februarie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică
Nr. 49 din 10-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 123 din 8 februarie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Argeș
Nr. 1 din 04-Ianuarie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003
Nr. 76 din 25-Ianuarie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2018
Nr. 3108 din 29-Ianuarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
Nr. 25 din 31-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 124 din 8 februarie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 5 din 07-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 692 din 07-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. a)-e) și art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Nr. 695 din 07-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. c) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Nr. 764 din 28-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Nr. 765 din 28-Noiembrie-2017
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Andreea Păstîrnac în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 61 din 08-Februarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea doamnei Andreea Păstîrnac din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Nr. 60 din 08-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 125 din 8 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală
Nr. 642 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 747 din 23-Noiembrie-2017
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 3 din 08-Februarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *