Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 138, 139, 140, 141, 142 din 21 februarie 2019

4 minute • Monitorul Oficial • 22 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 138 din 21 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Nr. 697 din 08-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019
Nr. 117 din 19-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu“ București, instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
Nr. 75 din 15-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor
Nr. 76 din 15-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“
Nr. 77 din 15-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni
Nr. 78 din 15-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității de Supraveghere Financiară
Nr. 79 din 15-Februarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019
Nr. 99 din 19-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 139 din 21 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 693 din 08-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Străoane din județul Vrancea
Nr. 65 din 22-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița
Nr. 66 din 22-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 140 din 21 februarie 2019

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
Nr. 55 din 08-Februarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Covasna
Nr. 101 din 25-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
Nr. 426 din 20-Februarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.958/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Conil“ din municipiul București
Nr. 4958 din 21-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 141 din 21 februarie 2019

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020
Nr. 3181 din 18-Februarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, și pentru modificarea articolului 25 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2019
Nr. 17 din 20-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 142 din 21 februarie 2019

Președintele României
Decret pentru numirea unui membru al Guvernului
Nr. 121 din 21-Februarie-2019
Președintele României
Decret pentru numirea unui membru al Guvernului
Nr. 122 din 21-Februarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 707 din 15-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) și (2) din Legea concurenței nr. 21/1996
Nr. 709 din 15-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *