⬅ ÎNAPOI

Monitorul Oficial nr. 154, 155, 156, 157, 158 din 27 februarie 2019

Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 154 din 27 februarie 2019

Guvernul României
Hotărâre privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Neamț, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 74 din 08-Februarie-2019

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Effective Legal Workshop

Nr. 169 din 30-Ianuarie-2019

Ministerul Transporturilor
Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 și (UE) 2016/1.377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011

Nr. 511 din 14-Februarie-2019

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 și 4 ale Cadrului național al calificărilor și a corespondenței dintre acestea, din cadrul aceluiași profil la învățământul liceal filiera tehnologică și din cadrul învățământului profesional

Nr. 3122 din 04-Februarie-2019

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională

Nr. 3141 din 08-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 155 din 27 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 703 din 15-Noiembrie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Nr. 760 din 22-Noiembrie-2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2019

Nr. 3128 din 05-Februarie-2019

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.313/1/2018

Nr. 81 din 26-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 156 din 27 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală, ale art. 3 alin. (3) și (4) lit. a) și ale art. 4 alin. (9), (11) și (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 860 din 18-Decembrie-2018

Ministerul Mediului
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Nr. 149 din 18-Februarie-2019

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora

Nr. 451 din 25-Februarie-2019

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

Nr. 452 din 25-Februarie-2019

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru reacreditarea Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti“ din București

Nr. 2074 din 04-Februarie-2019

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru reacreditarea Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi din București

Nr. 2073 din 04-Februarie-2019

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru reacreditarea Muzeului Național „George Enescu“ din București

Nr. 2075 din 04-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 157 din 27 februarie 2019

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva

Nr. 87 din 15-Februarie-2019

Ministerul Sănătății
Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora

Nr. 253 din 25-Februarie-2019

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.658/1/2018

Nr. 2 din 14-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 158 din 27 februarie 2019

Camera Deputaților
Hotărâre pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune

Nr. 5 din 20-Februarie-2019

Parlamentul României
Hotărâre privind numirea președintelui Autorității Electorale Permanente

Nr. 7 din 27-Februarie-2019

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 130 din 26-Februarie-2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică

Nr. 716 din 20-Noiembrie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Nr. 717 din 20-Noiembrie-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2018

Nr. 33 din 27-Februarie-2019

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică și furnizorii de ultimă instanță

Nr. 34 din 27-Februarie-2019

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată.

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.