Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 154, 155, 156, 157, 158 din 27 februarie 2019

6 minute • Monitorul Oficial • 19 martie 2019


Monitorul Oficial nr. 154 din 27 februarie 2019

Guvernul României
Hotărâre privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Neamț, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 74 din 08-Februarie-2019
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare
Nr. 169 din 30-Ianuarie-2019
Ministerul Transporturilor
Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 și (UE) 2016/1.377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011
Nr. 511 din 14-Februarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 și 4 ale Cadrului național al calificărilor și a corespondenței dintre acestea, din cadrul aceluiași profil la învățământul liceal filiera tehnologică și din cadrul învățământului profesional
Nr. 3122 din 04-Februarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională
Nr. 3141 din 08-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 155 din 27 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 703 din 15-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 760 din 22-Noiembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2019
Nr. 3128 din 05-Februarie-2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.313/1/2018
Nr. 81 din 26-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 156 din 27 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală, ale art. 3 alin. (3) și (4) lit. a) și ale art. 4 alin. (9), (11) și (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 860 din 18-Decembrie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Nr. 149 din 18-Februarie-2019
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora
Nr. 451 din 25-Februarie-2019
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic
Nr. 452 din 25-Februarie-2019
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru reacreditarea Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti“ din București
Nr. 2074 din 04-Februarie-2019
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru reacreditarea Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi din București
Nr. 2073 din 04-Februarie-2019
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru reacreditarea Muzeului Național „George Enescu“ din București
Nr. 2075 din 04-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 157 din 27 februarie 2019

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
Nr. 87 din 15-Februarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora
Nr. 253 din 25-Februarie-2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.658/1/2018
Nr. 2 din 14-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 158 din 27 februarie 2019

Camera Deputaților
Hotărâre pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
Nr. 5 din 20-Februarie-2019
Parlamentul României
Hotărâre privind numirea președintelui Autorității Electorale Permanente
Nr. 7 din 27-Februarie-2019
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 130 din 26-Februarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
Nr. 716 din 20-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
Nr. 717 din 20-Noiembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2018
Nr. 33 din 27-Februarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică și furnizorii de ultimă instanță
Nr. 34 din 27-Februarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *