Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 156, 157, 158, 159 din 20 februarie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 20 februarie 2018


Monitorul Oficial nr. 156 din 20 februrarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului și modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie
Nr. 47 din 08-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin
Nr. 93 din 22-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman
Nr. 94 din 22-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Grădina, județul Constanța
Nr. 96 din 22-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Drăgănești, județul Prahova
Nr. 95 din 22-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 157 din 20 februrarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 68 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
Nr. 623 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 14, 18, 22 și 27 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Nr. 32 din 23-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Nr. 51 din 01-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman
Nr. 108 din 29-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 158 din 20 februrarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 621 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) și art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 622 din 17-Octombrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului
Nr. 54 din 15-Februarie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și a codurilor armonizate aferente acestora
Nr. 15 din 09-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moșoaia din județul Argeș
Nr. 106 din 29-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț
Nr. 107 din 29-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 159 din 20 februrarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) și art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 83 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă
Nr. 624 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal
Nr. 688 din 07-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 3 din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Nr. 723 din 21-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 770 din 28-Noiembrie-2017
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Ciugud (Ciugud amonte + Ciugud aval), județul Alba
Nr. 13 din 13-Februarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *