Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 159, 160, 161, 162, 163 din 28 februarie 2019

8 minute • Monitorul Oficial • 19 martie 2019


Monitorul Oficial nr. 159 din 28 februarie 2019

Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH – 074
Nr. 393 din 20-Februarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 20 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș
Nr. 663 din 07-Februarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Iepurașul Bocănilă“ din municipiul București
Nr. 3173 din 14-Februarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Ana Aslan“ din municipiul Focșani
Nr. 3174 din 14-Februarie-2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat
Nr. 3 din 18-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 160 din 28 februarie 2019

Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unui imobil situat în județul Sibiu din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Curții de Conturi, precum și înscrierea în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 88 din 15-Februarie-2019
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
Nr. 27 din 03-Ianuarie-2019
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
Ordin privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în perioada 5-7 februarie 2019
Nr. 59 din 19-Februarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2018-2019
Nr. 3185 din 18-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

Parlamentul României
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989
Nr. 3 din 27-Februarie-2019
Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
Nr. 2 din 27-Februarie-2019
Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
Nr. 4 din 27-Februarie-2019
Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America
Nr. 5 din 27-Februarie-2019
Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
Nr. 6 din 27-Februarie-2019
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 131 din 27-Februarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 și a sintagmei „în regim de putere publică“ din cuprinsul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Nr. 713 din 20-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Nr. 714 din 20-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor
Nr. 104 din 27-Februarie-2019
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea structurii specifice și a regulamentului de funcționare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor
Nr. 64 din 28-Ianuarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
Nr. 264 din 27-Februarie-2019
Camera Consultanților Fiscali
Hotărâre privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali
Nr. 3 din 25-Februarie-2019
 

Monitorul Oficial nr. 162 din 28 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 3, art. 4 și art. 9 din același act normativ
Nr. 736 din 20-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
Nr. 751 din 22-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
Nr. 98 din 27-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
Nr. 99 din 27-Februarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
Nr. 265 din 27-Februarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial
Nr. 3199 din 21-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 163 din 28 februarie 2019

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea modelelor ștampilelor birourilor electorale și a modelului ștampilei cu mențiunea „VOTAT“, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
Nr. 103 din 27-Februarie-2019
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 251 din 27-Februarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 273 din 28-Februarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
Nr. 275 din 28-Februarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Timiș
Nr. 660 din 07-Februarie-2019
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 252 din 27-Februarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *