⬅ ÎNAPOI

Monitorul Oficial nr. 164, 165, 166, 167, 168 din 1 martie 2019

Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 164 din 1 martie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Nr. 715 din 20-Noiembrie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative

Effective Legal Workshop

Nr. 11 din 27-Februarie-2019

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

Nr. 35 din 27-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 165 din 1 martie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Nr. 609 din 02-Octombrie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Nr. 821 din 11-Decembrie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Nr. 822 din 11-Decembrie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Nr. 823 din 11-Decembrie-2018

Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

Nr. 138 din 14-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 166 din 1 martie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, forma în vigoare anterioară Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009

Nr. 729 din 20-Noiembrie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind modelul, dimensiunile, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Nr. 102 din 27-Februarie-2019

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.159/2004 pentru aprobarea „Instrucțiunilor privind timpul de muncă, organizarea, efectuarea și retribuirea gărzilor în formațiunile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale“

Nr. M.32 din 13-Februarie-2019

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Nr. 109 din 27-Februarie-2019

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Comana – SPP 1 TMB și a Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Hotarele din județul Giurgiu, în proprietatea acestor organizații

Nr. 204 din 28-Februarie-2019

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind aprobarea valorii schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, pentru cantitatea de lână comercializată și nedecontată în anul 2018

Nr. 206 din 28-Februarie-2019

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete

Nr. 1719 din 25-Februarie-2019

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2019

Nr. 1748 din 28-Februarie-2019

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii martie 2019

Nr. 1753 din 28-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 167 din 1 martie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Nr. 627 din 09-Octombrie-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Nr. 100 din 27-Februarie-2019

Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Nr. 101 din 27-Februarie-2019

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2019

Nr. 107 din 27-Februarie-2019

Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Costin Mihalache în funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru

Nr. 38 din 01-Martie-2019

Monitorul Oficial nr. 168 din 1 martie 2019

Camera Deputaților
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009

Nr. 6 din 27-Februarie-2019

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 132 din 01-Martie-2019

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 133 din 01-Martie-2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Nr. 731 din 20-Noiembrie-2018

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019

Nr. 7 din 22-Februarie-2019

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019

Nr. 8 din 22-Februarie-2019

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019

Nr. 18 din 26-Februarie-2019

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată.

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.