Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 166, 167, 168, 169, 170 din 22 februarie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 22 februarie 2018


Monitorul Oficial nr. 166 din 22 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) și (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 628 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 teza a doua din Codul penal din 1969
Nr. 690 din 07-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. (5) lit. g), art. 260 alin. (2) lit. g) și art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 691 din 07-Noiembrie-2017
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, precum și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice
Nr. 31 din 31-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 167 din 22 februarie 2018

Senatul României
Hotărâre la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime – COM (2017) 783
Nr. 19 din 19-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 667 din 24-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Nr. 716 din 09-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal
Nr. 800 din 05-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 și art. 53 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
Nr. 830 din 14-Decembrie-2017
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Zeletin, județul Buzău
Nr. 11 din 09-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vințu de Jos, județul Alba
Nr. 122 din 01-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Munteni-Buzău, județul Ialomița
Nr. 123 din 01-Februarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018, și de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013
Nr. 35 din 14-Februarie-2018
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâre privind aprobarea publicării Tabloului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Nr. 18/437 din 10-Februarie-2018
Senatul României
Hotărâre la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime – COM (2017) 783
Nr. 19 din 19-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 667 din 24-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Nr. 716 din 09-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal
Nr. 800 din 05-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 și art. 53 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
Nr. 830 din 14-Decembrie-2017
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Zeletin, județul Buzău
Nr. 11 din 09-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vințu de Jos, județul Alba
Nr. 122 din 01-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Munteni-Buzău, județul Ialomița
Nr. 123 din 01-Februarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018, și de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013
Nr. 35 din 14-Februarie-2018
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâre privind aprobarea publicării Tabloului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Nr. 18/437 din 10-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 168 din 22 februarie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 8 din 21-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 665 din 24-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 392 raportat la art. 386 alin. (1) din Codul penal
Nr. 859 din 14-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Nr. 55 din 15-Februarie-2018
Parlamentul României
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații (republicare)
Nr. 30 din 23-Iunie-1993

Monitorul Oficial nr. 169 din 22 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Nr. 768 din 28-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală
Nr. 814 din 07-Decembrie-2017
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind formarea inițială, în anul 2018, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
Nr. 19 din 22-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 28 unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea
Nr. 114 din 29-Ianuarie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie
Nr. 666/C din 19-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 170 din 22 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (4) din Codul penal
Nr. 555 din 19-Septembrie-2017
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2018
Nr. 8 din 12-Ianuarie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2018
Nr. 174 din 16-Februarie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea Societății CAPRICORN INSURANCE BROKER – S.R.L. cu interzicerea temporară a activității și plan de măsuri
Nr. 164 din 01-Februarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *