Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 171, 172, 173, 174, 175 din 23 februarie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 26 februarie 2018


Monitorul Oficial nr. 171 din 23 februarie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind menținerea și consolidarea spațiului Schengen COM (2017)570
Nr. 9 din 21-Februarie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului COM (2017)637
Nr. 10 din 21-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 715 din 09-Noiembrie-2017
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
Nr. 6 din 22-Februarie-2018
Agenţia Naţională Anti-Doping
Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping
Nr. 69 din 30-Ianuarie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018
Nr. 5 din 15-Februarie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018
Nr. 6 din 15-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 172 din 23 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 4 aprilie 2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Nr. 660 din 24-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Nr. 853 din 14-Decembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea unor programe școlare pentru învățământul liceal
Nr. 5677 din 19-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județul Buzău
Nr. 125 din 06-Februarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.630/1/2017
Nr. 82 din 20-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 173 din 23 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 alin. (1) și art. 194 lit. c) din Codul de procedură civilă
Nr. 709 din 09-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 752 din 23-Noiembrie-2017
Primul-Ministru
Decizie privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 644/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar
Nr. 83 din 23-Februarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 360/2017 privind constituirea Consiliului interministerial pentru pregătirea și exercitarea președinției României la Consiliul Uniunii Europene
Nr. 84 din 23-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 174 din 23 februarie 2018

Parlamentul României
Lege pentru realizarea „Capabilității de sprijin de foc indirect“, aferentă programului de înzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare“
Nr. 46 din 23-Februarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilității de sprijin de foc indirect“, aferentă programului de înzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare“
Nr. 254 din 23-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 755 din 23-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza întâi prin raportare la art. 34 alin. (2) și art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 756 din 23-Noiembrie-2017
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 2399 (2018)
Nr. 287 din 16-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 175 din 23 februarie 2018

Senatul României
Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-28 februarie 2018
Nr. 4 din 22-Februarie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 255 din 23-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 352 alin. (11) și alin. (12) din Codul de procedură penală
Nr. 21 din 18-Ianuarie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității Societății AUTOSINCRON BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Nr. 210 din 13-Februarie-2018
Ministerul Culturii
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare
Nr. 2828 din 23-Februarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *