Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 193, 194, 195, 196 din 2 martie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 03 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 193 din 2 martie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la documentul de reflecție privind viitorul apărării europene – COM (2017) 315 final
Nr. 22 din 26-Februarie-2018
Senatul României
Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social European și Comitetul Regiunilor – Combaterea conținutului ilegal online – Către o responsabilitate sporită a platformelor online – COM (2017) 555 final
Nr. 24 din 26-Februarie-2018
Senatul României
Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Valorificarea la maximum a NIS – Către punerea în aplicare eficace a Directivei (UE) 2016/1.148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune – COM (2017) 476 final
Nr. 23 din 26-Februarie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația – COM (2017) 558 final
Nr. 25 din 26-Februarie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – O abordare strategică privind reziliența în cadrul acțiunii externe – JOIN (2017) 21 final
Nr. 26 din 26-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13, art. 14 lit. a)-c), art. 15, art. 19, art. 20 și art. 22 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
Nr. 750 din 23-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Codul penal
Nr. 785 din 05-Decembrie-2017
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
Nr. 17 din 13-Februarie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru modificarea art. 3 alin. (3)-(5) din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 399/2013
Nr. 945 din 23-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 194 din 2 martie 2018

Parlamentul României
Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 49 din 27-Februarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 258 din 27-Februarie-2018
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie pentru modificarea Instrucțiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500.165/2017
Nr. 363 din 22-Februarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.131/1/2017
Nr. 25 din 06-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 195 din 2 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Nr. 8 din 18-Ianuarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
Nr. 254 din 26-Februarie-2018
Consiliul Concurenței
Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 376/2017
Nr. 379 din 20-Februarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.420/1/2017
Nr. 3 din 22-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 196 din 2 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26, art. 41 alin. 2 și art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 35 alin. (1), art. 48 alin. (1) și art. 297 din Codul penal, precum și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 697 din 07-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Nr. 707 din 09-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (10), art. 6 alin. (7) și (8), art. 10, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și a dispozițiilor art. 5 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
Nr. 845 din 14-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 850 din 14-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroșani, pentru anul 2018
Nr. 61 din 01-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *