Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 197, 198, 199, 200 din 5 martie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 05 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 197 din 5 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 414 alin. (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 9 din 18-Ianuarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.488/1/2017
Nr. 78 din 06-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 198 din 5 martie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare – COM (2017) 240 final
Nr. 21 din 26-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2), (3) și (5), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (2) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Nr. 751 din 23-Noiembrie-2017
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“
Nr. 9 din 01-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe
Nr. 64 din 01-Martie-2018
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007
Nr. 119 din 13-Februarie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018
Nr. 15 din 22-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 199 din 5 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3) teza a treia]; pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) tezele penultimă și ultimă și alin. (2) teza a doua]; pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (5) și (7)]; pct. 12 [cu referire la art. 9 alin. (3)]; pct. 44; pct. 53 [cu referire la art. 39 alin. (3) și (5)]; pct. 54 [cu referire la art. 40 alin. (4)]; pct. 69 [cu referire la art. 49 alin. (1)]; pct. 77 [cu referire la art. 52 alin. (3)]; pct. 87 [cu referire la art. 53 alin. (1), (2), (7), (8), (9) teza întâi și (10)]; pct. 88 [cu referire la art. 54 alin. (3)]; pct. 97 [cu referire la art. 58 alin. (1) sintagmele „ori la alte autorități publice, în orice funcții, inclusiv cele de demnitate publică numite“ și „precum și la instituții ale Uniunii Europene sau organizații internaționale, la solicitarea Ministerului Justiției“]; pct. 108 [cu referire la art. 62 alin. (12) și (13)]; pct. 109 [cu referire la art. 62 alin. (3) sintagma „nu îi sunt aplicabile dispozițiile referitoare la interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute la art. 5 și art. 8“ prin raportare la art. 62 alin. (13)]; pct. 112 [cu referire la art. 622, 623 și 624]; pct. 134 [cu referire la art. 73 alin. (2)]; pct. 143 [cu referire la art. 82 alin. (2) sintagma „funcția de ministru al justiției“]; pct. 144 [cu referire la art. 82 alin. (21) și (22)]; pct. 146 [cu referire la art. 82 alin. (51) și (52)]; pct. 153 [cu referire la art. 851 sintagma „funcția de ministru al justiției“]; pct. 156 [cu referire la art. 96]; pct. 157 [cu referire la art. 99 lit. r)]; pct. 160 [cu referire la art. 100 alin. (1) lit. d1)]; pct. 161 [cu referire la art. 100 alin. (2)] și pct. 163 [cu referire la art. 109 alin. (1) teza întâi și art. 114] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și legea în ansamblul său
Nr. 45 din 30-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Federației Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Câmpia Covurlui, județul Galați, asupra unor bunuri din infrastructura de îmbunătățiri funciare din amenajarea de irigații Câmpia Covurlui, aparținând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Nr. 59 din 22-Februarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative
Nr. 253 din 23-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 200 din 5 martie 2018

Senatul României
Hotărâre privind validarea unui mandat de senator
Nr. 29 din 05-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 și art. 68 lit. e) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
Nr. 7 din 18-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Albești din județul Constanța
Nr. 145 din 12-Februarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *