Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 20, 21, 22, 23, 24 din 9 ianuarie 2019

6 minute • Monitorul Oficial • 15 ianuarie 2019


Monitorul Oficial nr. 20 din 9 ianuarie 2019

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății, a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a produselor și bunurilor provenite din donații
Nr. 1567 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
Nr. 3896 din 27-Decembrie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcționar public cu statut special din Ministerul Justiției
Nr. 5305/C din 17-Decembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018
Nr. 5728 din 20-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță
Nr. 218 din 19-Decembrie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
Nr. 98 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 21 din 9 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
Nr. 362 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
Nr. 1311 din 28-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Nr. 663 din 30-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0854 Fălticeni
Nr. 1040 din 28-Decembrie-2018
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind pregătirea retehnologizării instalațiilor nucleare
Nr. 341 din 12-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea
Nr. 1673 din 10-Decembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea Normelor specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent – mecanicul de locomotivă și modificarea și completarea unor regulamente și instrucțiuni din domeniul feroviar
Nr. 1853 din 10-Decembrie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019
Nr. 99 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 23 din 9 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
Nr. 10 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
Nr. 36 din 07-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
Nr. 11 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
Nr. 37 din 07-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Nr. 12 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Nr. 38 din 07-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 547 din 18-Septembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016
Nr. 212 din 19-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Condițiilor generale asociate autorizației de înființare și a Condițiilor generale asociate licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a energiei termice produse în cogenerare
Nr. 213 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2019

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
Nr. 1045 din 28-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Virgil Pîrvulescu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 4 din 09-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *