Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 205, 207, 208 din 7 martie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 07 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 205 din 7 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Nr. 51 din 02-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Nr. 260 din 02-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 107 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în ansamblu, și a dispozițiilor art. 233 și art. 233^1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 654 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor sintagmei „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Nr. 754 din 23-Noiembrie-2017
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind Procedura de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Nr. 1489 din 19-Februarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic
Nr. 1523 din 26-Februarie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Ștefan Luchian
Nr. 7 din 19-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
Nr. 57 din 06-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
Nr. 266 din 06-Martie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
Nr. 58 din 06-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
Nr. 267 din 06-Martie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
Nr. 59 din 06-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
Nr. 268 din 06-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Evaluare la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor – COM (2017) 458 final
Nr. 28 din 28-Februarie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018 – COM (2017) 650 final
Nr. 27 din 28-Februarie-2018
Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 30 din 05-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Nr. 47 din 01-Februarie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
Nr. 11 din 01-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016
Nr. 78 din 01-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
Nr. 68 din 01-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2005 privind aprobarea plății contribuției anuale pentru participarea Poliției Române la Asociația Șefilor de Poliție din Sud-Estul Europei
Nr. 79 din 01-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 817 din 07-Decembrie-2017
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Cezar Stancu, la cerere, din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie
Nr. 93 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Remus Munteanu în funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului
Nr. 94 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Tudor Buzatu în funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României
Nr. 95 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Florian Udrea din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
Nr. 96 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind revocarea doamnei Doina Catrinoiu din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
Nr. 98 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului George-Ionuț-Răzvan Fazacaș în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
Nr. 97 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Marian Păun din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității pentru Reformă Feroviară
Nr. 100 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Radu Roca în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
Nr. 99 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Gigi Gavrilă în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității pentru Reformă Feroviară
Nr. 101 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Paul-Claudiu Cotîrleț din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale
Nr. 102 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Ovidiu-Cristian Iane din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
Nr. 104 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii și Identității Naționale
Nr. 103 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Debelka Boglarka Lilla în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
Nr. 105 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Stetco Istrate din funcția de secretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor
Nr. 106 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Constantin-Dan Deleanu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor
Nr. 108 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Ilie Covrig în funcția de secretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor
Nr. 107 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Elena Șoavă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei
Nr. 110 din 07-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Dorojan Gabriela în funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu
Nr. 109 din 07-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind blocarea fondurilor și resurselor economice deținute sau avute sub control de persoana desemnată AMMAR SHARIF
Nr. 1574 din 07-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *