Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 227, 228, 229 din 14 martie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 15 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 227 din 14 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Nr. 60 din 09-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Nr. 270 din 08-Martie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
Nr. 61 din 09-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
Nr. 271 din 08-Martie-2018
Parlamentul României
Lege privind combaterea buruienii ambrozia
Nr. 62 din 09-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind combaterea buruienii ambrozia
Nr. 272 din 08-Martie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-071
Nr. 36 din 12-Februarie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-071
Nr. 79 din 06-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Alba
Nr. 171 din 21-Februarie-2018
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018
Nr. 18/439 din 28-Februarie-2018
 

Monitorul Oficial nr. 228 din 14 martie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 285 din 13-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 284 din 13-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 286 din 13-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 288 din 13-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 287 din 13-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 291 din 13-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 290 din 13-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 289 din 13-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 292 din 13-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 293 din 13-Martie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii
Nr. 146 din 20-Februarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013
Nr. 284 din 05-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 306 din 07-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015
Nr. 40 din 06-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Rectificare referitoare la Decizia Curții Constituționale nr. 828 din 13 decembrie 2017 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 95/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției
Nr. 828 din 14-Martie-2018
Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 791/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, și pentru transmiterea imobilelor 1242 și 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor
Nr. 791 din 14-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 229 din 14 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“- S.A. – Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
Nr. 91 din 07-Martie-2018
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii
Nr. 314 din 22-Februarie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale
Nr. 2258 din 27-Februarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *