Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 233, 234, 235, 236 din 16 martie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 16 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 233 din 16 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Nr. 66 din 14-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Nr. 294 din 14-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Vasile Felix Cozma în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
Nr. 122 din 15-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Moisiu Leonid-Augustin din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
Nr. 121 din 15-Martie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
Nr. 4 din 28-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 234 din 16 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68^5 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Nr. 837 din 14-Decembrie-2017
Primul-Ministru
Decizie privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru simplificare administrativă, creșterea gradului de absorbție, a eficienței și impactului implementării fondurilor europene structurale și de investiții
Nr. 120 din 15-Martie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine
Nr. 20 din 05-Martie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine
Nr. 195 din 06-Martie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Autorității Navale Române
Nr. 311 din 09-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Rectificare referitoare la Decizia Curții Constituționale nr. 762 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2016 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 762 din 16-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 235 din 16 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor – ISCO 08
Nr. 92 din 07-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Ciocani și Perieni din județul Vaslui
Nr. 189 din 27-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, județul Ialomița
Nr. 190 din 27-Februarie-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea derogării în scop științific pentru specia Huso huso
Nr. 212 din 05-Martie-2018
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru modificarea Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului, în anul 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2018
Nr. 201 din 09-Martie-2018
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucțiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A., aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 235/2008
Nr. 286 din 12-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 236 din 16 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) și art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 844 din 14-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2018
Nr. 99 din 15-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *