Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 242, 243, 244, 245 din 20 martie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 21 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 242 din 20 martie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE – COM (2018) 2 final
Nr. 34 din 12-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea identității europene prin educație și cultură – Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg – COM (2017) 673 final
Nr. 35 din 12-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Planul de acțiune al UE 2017-2019 – Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați – COM (2017) 678 final
Nr. 36 din 12-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1.369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului – COM (2017) 795 final
Nr. 37 din 12-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Pachetul de toamnă din cadrul Semestrului european: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Analiza anuală a creșterii pentru 2018 – COM (2017) 690 final – Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și Social European – Raport privind mecanismul de alertă 2018 – COM (2017) 771 final – Proiectul de raport comun al Comisiei și al Consiliului privind ocuparea forței de muncă care însoțește Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a creșterii 2018 – COM (2017) 674 final – Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro – COM (2017) 770 final
Nr. 38 din 12-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
Nr. 46 din 01-Februarie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Rectificare referitoare la la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
Nr. 83 din 20-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: „Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului național de transport al gazului pe coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria – gazoduct Podișor-Horia GMS și trei noi stații de comprimare (Jupa, Bibești și Podișor) (etapa 1)“
Nr. 110 din 15-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 243 din 20 martie 2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale
Nr. 673 din 15-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 244 din 20 martie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
Nr. 217 din 06-Martie-2018
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 din 5 martie 2018 și a Opiniei separate la Hotărârea arbitrală nr. 2 din 5 martie 2018 pronunțate în Dosarul arbitral nr. 1/2014
Nr. 27 din 12-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 245 din 20 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Nr. 69 din 19-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Nr. 297 din 16-Martie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
Nr. 71 din 19-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
Nr. 299 din 19-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 94/2017 privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă
Nr. 39 din 19-Martie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de exploatare, mentenanță și dezvoltare puncte de comandă strategice „General Anton Berindei“
Nr. 300 din 19-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 și art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 793 din 05-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind rechemarea unui consul general
Nr. 119 din 15-Martie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
Nr. 322 din 14-Martie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Autorității Rutiere Române – A.R.R.
Nr. 323 din 14-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *