Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 246, 247, 248, 249, 250 din 21 martie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 21 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 246 din 21 martie 2018

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea
Nr. 21 din 05-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 247 din 21 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012
Nr. 106 din 15-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR“ – S.A.
Nr. 1606 din 13-Martie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR“ – S.A.
Nr. 1133 din 06-Martie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR“ – S.A.
Nr. 239 din 23-Februarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea Normelor și Cerințelor de bună practică cu privire la standardele și specificațiile pentru implementarea sistemului de calitate în unitățile sanitare care desfășoară activități în domeniul transfuziei sanguine
Nr. 329 din 13-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță obligați și furnizorii de ultimă instanță opționali clienților finali
Nr. 39 din 06-Martie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018
Nr. 8 din 13-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 248 din 21 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
Nr. 68 din 19-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Nr. 796 din 05-Decembrie-2017
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
Nr. 296 din 16-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 96 din 07-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Nr. 111 din 15-Martie-2018
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 651/2016 privind recunoașterea, evidența, evaluarea, monitorizarea și perfecționarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
Nr. 47 din 06-Martie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate
Nr. 270 din 28-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 249 din 21 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) și c) din Codul penal și ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Nr. 740 din 23-Noiembrie-2017
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 303 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 95 din 07-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil (construcție + teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului în administrarea Curții de Conturi a României, precum și trecerea unei părți de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
Nr. 120 din 15-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării
Nr. 121 din 15-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Energiei, aferente coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „S.N.G.N. ROMGAZ – S.A. – Conducta de aducțiune a sondei 15 Bilciurești“, județul Dâmbovița, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 122 din 15-Martie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
Nr. 186 din 06-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 250 din 21 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (1), (5)-(8), art. 24 alin. (1)-(4) și art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 613 din 05-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Nr. 767 din 28-Noiembrie-2017
Ministerul Mediului
Ordin pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017
Nr. 278 din 21-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *