Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 25, 26, 27, 28, 29, 30 din 10 ianuarie 2019

9 minute • Monitorul Oficial • 15 ianuarie 2019


Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2019

Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul Stana Sever-Romulus
Nr. 1 din 09-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
Nr. 1046 din 28-Decembrie-2018
MINISTERUL ENERGIEI
Ordin privind aprobarea Procedurilor de urgență cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală
Nr. 859 din 18-Decembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.960/1/2018
Nr. 74 din 29-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 26 din 10 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 550 din 18-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2), art. 336 alin. (2) și art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală
Nr. 677 din 06-Noiembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS
Nr. 3899 din 27-Decembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială QUALITY – CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică
Nr. 6536 din 20-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)
Nr. 208 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015
Nr. 210 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
Nr. 553 din 18-Septembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
Nr. 155 din 28-Decembrie-2018
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operațional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 951/780/2018
Nr. 14 din 04-Ianuarie-2019
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operațional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 951/780/2018
Nr. 1540 din 19-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone
Nr. 214 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 13 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 39 din 07-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Nr. 19 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Nr. 45 din 07-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Nr. 22 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Nr. 50 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 51 din 09-Ianuarie-2019
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordin privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare și modelul documentului emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma notificării, precum și aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia
Nr. 550 din 04-Decembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a anexei C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea „Casă“, situat la adresa poștală str. Buzești nr. 44, sectorul 1, București, având codul LMI B-II-m-B-18262
Nr. 2857 din 12-Noiembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Național de Administrație, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.540/2018
Nr. 6480 din 18-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015
Nr. 211 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 29 din 10 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege privind instituirea Zilei Limbii Romani
Nr. 20 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Romani
Nr. 48 din 08-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
Nr. 21 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
Nr. 49 din 08-Ianuarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru stabilirea conținutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiții publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014
Nr. 3903 din 27-Decembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013
Nr. 4003 din 18-Decembrie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind încetarea valabilității Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori și a Listei auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014
Nr. 100 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 30 din 10 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Nr. 23 din 09-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Nr. 52 din 09-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
Nr. 25 din 09-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
Nr. 54 din 09-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
Nr. 26 din 09-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
Nr. 55 din 09-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora
Nr. 4 din 09-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple temporare, precum și a formei și conținutului acestora
Nr. 5 din 09-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
Nr. 16 din 07-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *