Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 25, 26, 27 din 11 ianuarie 2018

3 minute • Monitorul Oficial • 11 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 25 din 11 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
Nr. 915 din 14-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – „ISPIF“ București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. 285 din 09-August-2017
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Ordin pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
Nr. 1098 din 15-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 26 din 11 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
Nr. 501 din 04-Iulie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
Nr. 1 din 10-Ianuarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
Nr. 1461 din 21-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 27 din 11 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 954 din 28-Decembrie-2017
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
Nr. 1496 din 22-Decembrie-2017
Primul-Ministru
Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 9 din 11-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Gheorghe Popescu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 10 din 11-Ianuarie-2018
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *