Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 251, 252, 253, 254, 255 din 22 martie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 24 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 251 din 22 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 841 din 14-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes național sau local și privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
Nr. 107 din 15-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea“ Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, și privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru modificarea unor acte normative conexe
Nr. 112 din 15-Martie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității“, aferentă Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
Nr. 208 din 13-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 252 din 22 martie 2018

Parlamentul României
Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Nr. 70 din 19-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Nr. 298 din 19-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8, art. 11 teza a doua, ale sintagmei „precum și din devalorizarea bunurilor imobile“, cuprinsă în art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 749 din 23-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Miniș și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 113 din 15-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. 124 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018
Nr. 117 din 15-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Daniela Teodoru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
Nr. 125 din 21-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Elena Ilie a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
Nr. 126 din 21-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon“ Focșani
Nr. 344 din 19-Martie-2018
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie pentru modificarea și completarea Procedurii de selecție a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deținuților la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie și condițiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 463/2017
Nr. 383 din 02-Martie-2018
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) drept colector al remunerației suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiștilor interpreți sau executanți, în calitate de titulari de drepturi, și repartizarea remunerațiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare
Nr. 32 din 15-Martie-2018
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) drept colector unic pentru artiști interpreți și executanți al remunerației suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiștilor interpreți sau executanți, în calitate de titulari de drepturi, și repartizarea remunerațiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare
Nr. 33 din 15-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 254 din 22 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda“ – lot 1 secțiunea C, km 0+000-km 0+300, inclusiv nod rutier Sebeș
Nr. 114 din 15-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 123 din 15-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.506/1/2017
Nr. 7 din 22-Ianuarie-2018
Banca Națională a României
Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății ACORD LEASING IFN – S.A.
Nr. 251 din 13-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 255 din 22 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 124 din 15-Martie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 411 din 01-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 350 din 19-Martie-2018
Banca Națională a României
Regulament privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituțiilor de credit
Nr. 2 din 13-Martie-2018

Inițiativă legislativă proiect de lege de revizuire a Constituției României
Nr. – din 22-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *