Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 256, 257, 258, 259, 260 din 23 martie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 24 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 256 din 23 martie 2018

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea Instrumentului de monitorizare privind implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități“ 2016-2020
Nr. 1254 din 16-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 257 din 23 martie 2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
Nr. 25 din 14-Martie-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020
Nr. 161 din 13-Februarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș
Nr. 345 din 19-Martie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora
Nr. 675 din 15-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 258 din 23 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
Nr. 73 din 22-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Inițiativa Francofonă Națională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relațiile internaționale“, pentru anul 2017
Nr. 125 din 15-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
Nr. 302 din 21-Martie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Cicir II, județul Arad
Nr. 16 din 07-Martie-2018
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere de către furnizorii de rețele de comunicații electronice a unor documente și informații privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, precum și pentru stabilirea condițiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea și completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente și informații
Nr. 274 din 20-Martie-2018
Banca Națională a României
Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 22/2011 privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate
Nr. 1 din 13-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 259 din 23 martie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru încredințarea către Compania Națională „Unifarm“ – S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
Nr. 19 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Nr. 20 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale
Nr. 116 din 15-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
Nr. 127 din 21-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Florentina Ciordaș a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor
Nr. 128 din 23-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Marilena Ion a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor
Nr. 127 din 23-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate de către doamna Cornelia Nagy
Nr. 130 din 23-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către doamna Cornelia Nagy
Nr. 129 din 23-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.208/1/2017
Nr. 1 din 22-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 72 din 22-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 301 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 18 din 15-Martie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
Nr. 21 din 21-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Cluj
Nr. 214 din 06-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *