Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 266, 267, 268, 269, 270 din 27 martie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 27 martie 2018


Monitorul Ofcial nr. 266 din 27 martie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE – COM (2018) 51 final
Nr. 41 din 19-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2017 (reformare) – COM (2017) 676 final/2
Nr. 42 din 19-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru – COM (2017) 796 final
Nr. 44 din 19-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018
Nr. 128 din 21-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 267 din 27 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 711 din 09-Noiembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui
Nr. 230 din 08-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 268 din 27 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Nr. 74 din 22-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Nr. 304 din 22-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 309 din 26-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 308 din 26-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 269 din 27 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016
Nr. 75 din 22-Martie-2018

Convenție între România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
Nr. – din 06-Decembrie-2016
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016
Nr. 305 din 22-Martie-2018
Parlamentul României
Declarație pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Țara-Mamă, România, la 27 martie 1918
Nr. 1 din 27-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată – COM (2018) 20 final și referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici – COM (2018) 21 final
Nr. 40 din 19-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1.093/2010 – COM (2017) 790 final și referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE – COM (2017) 791 final
Nr. 43 din 19-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 712 din 09-Noiembrie-2017
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanța, a portului Midia și a portului Mangalia aparținând Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime“ – S.A. Constanța
Nr. 336 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 270 din 27 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 140 din 21-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *