Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 din 28 martie 2018

12 minute • Monitorul Oficial • 28 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 271 din 28 martie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT“
Nr. 76 din 26-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT“
Nr. 306 din 26-Martie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
Nr. 77 din 26-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
Nr. 307 din 26-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.336/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrative-teritoriale din județul Caraș-Severin
Nr. 233 din 09-Martie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 834 din 26-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 399 din 27-Martie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 833 din 26-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 400 din 27-Martie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale
Nr. 883 din 26-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 272 din 28 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2) și (4) și art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și ale art. 29 alin. (1^1) și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 686 din 02-Noiembrie-2017
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „ROFERSPED“ – S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A. deține o participație majoritară
Nr. 1660 din 23-Martie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „ROFERSPED“ – S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A. deține o participație majoritară
Nr. 250 din 28-Februarie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „ROFERSPED“ – S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A. deține o participație majoritară
Nr. 1170 din 14-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuță“ Cluj-Napoca
Nr. 351 din 19-Martie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Autorității Feroviare Române – AFER
Nr. 373 din 23-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 273 din 28 martie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București
Nr. 23 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
Nr. 24 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019
Nr. 131 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor
Nr. 132 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2“
Nr. 137 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința științifică cu tema „Egalitatea votului“, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția), și pentru Conferința internațională a Autorității Electorale Permanente, desfășurate în perioada 3-6 mai 2018
Nr. 138 din 21-Martie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 836 din 27-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 397 din 27-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 274 din 28 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă și art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 742 din 23-Noiembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înființării pe lângă Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a unei activități finanțate integral din venituri proprii
Nr. 136 din 21-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanță județene, respectiv al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov și a indicatorilor de performanță a activității managerului general
Nr. 346 din 19-Martie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
Nr. 835 din 27-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
Nr. 401 din 27-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 275 din 28 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Nr. 794 din 05-Decembrie-2017
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Stana Simona Țeighiu-Jurj din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
Nr. 137 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Petre Iulian Nicolescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
Nr. 136 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Ilie Călin Bodea în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
Nr. 139 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Anca Magdalena Chiser din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
Nr. 138 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Constantin Ivan în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
Nr. 141 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Bogdan Constantin Andronic în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
Nr. 140 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Florin Horațiu Iura în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice
Nr. 142 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Ion-Ardeal Ieremia în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale
Nr. 143 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ion Iordăchescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
Nr. 145 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Mergeani Nicea în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Nr. 144 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Ariana Oana Bucur din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale
Nr. 147 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Călin Cristian Forț în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
Nr. 146 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
Nr. 149 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ionel Florian Lixandru în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale
Nr. 148 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Mirela Călugăreanu din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 151 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Marius Pîrvu în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
Nr. 150 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ionuț Mișa în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 152 din 28-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 276 din 28 martie 2018

Parlamentul României
Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
Nr. 78 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
Nr. 321 din 28-Martie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nr. 79 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nr. 322 din 28-Martie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Nr. 80 din 28-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Costin Mihalache în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 153 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Nr. 323 din 28-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană
Nr. 402 din 28-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 277 din 28 martie 2018

Parlamentul României
Hotărâre privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Nr. 13 din 28-Martie-2018
Parlamentul României
Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune
Nr. 14 din 28-Martie-2018
Parlamentul României
Hotărâre privind numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune
Nr. 16 din 28-Martie-2018
Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
Nr. 17 din 28-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind prevederile Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
Nr. 53 din 07-Februarie-2018
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *