Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 278, 279, 280, 281, 282, 283 din 29 martie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 29 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018

Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
Nr. 15 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 310 din 27-Martie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național „Steaua României“
Nr. 311 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 314 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 313 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 312 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 316 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 317 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 315 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 318 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 319 din 28-Martie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 500 Sprijin
Nr. 320 din 28-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 913 din Codul de procedură civilă
Nr. 710 din 09-Noiembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în concesiunea Companiei Naționale „Aeroporturi București“ – S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 139 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
Nr. 141 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Malaysiei privind activități de cooperare juridică, semnat la Putrajaya la 15 decembrie 2017
Nr. 142 din 21-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete
Nr. 1695 din 28-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituțiile militare de învățământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naționale
Nr. 144 din 21-Martie-2018
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
Hotărâre privind eliberarea avizului anual pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care își exercită profesia ca persoană fizică independentă
Nr. 2 din 16-Martie-2018
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
Hotărâre privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă
Nr. 1 din 16-Martie-2018
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
Hotărâre privind experiența profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care solicită înființarea cabinetului de practică independentă
Nr. 3 din 16-Martie-2018
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
Hotărâre privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical
Nr. 5 din 16-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 279 din 29 martie 2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“
Nr. 888 din 27-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 280 din 29 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Nr. 744 din 23-Noiembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului
Nr. 150 din 21-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 97, 98, 100, 113, 134 și 135 din unitatea administrativ-teritorială Urziceni, județul Ialomița
Nr. 228 din 08-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 281 din 29 martie 2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Nr. 1677 din 26-Martie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Nr. 187 din 27-Februarie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Nr. 1134 din 06-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Nr. 1677 din 26-Martie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Nr. 187 din 27-Februarie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Nr. 1134 din 06-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 282 din 29 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, ale art. 3, art. 4 alin. (2) și ale art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, precum și ale art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală
Nr. 735 din 23-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 807 din 07-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 147 din 21-Martie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile cu modificări semnificative de capacitate și pentru instalațiile care își încetează parțial sau total funcționarea (închideri) pentru perioada 2013-2020
Nr. 169 din 14-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 283 din 29 martie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu
Nr. 16 din 28-Martie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulară
Nr. 17 din 28-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Adjud
Nr. 149 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor cetățenilor români afectați de explozia de la uzina chimică din Kralupy nad Vltavou, Republica Cehă
Nr. 151 din 29-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 152 din 29-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind procedura de avizare a personalului care gestionează contribuția financiară elvețiană pentru coeziunea Uniunii Europene
Nr. 1592 din 09-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.639/1/2017
Nr. 11 din 19-Februarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *