Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 din 30 martie 2018

11 minute • Monitorul Oficial • 30 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 284 din 30 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 10 din 18-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială“
Nr. 153 din 29-Martie-2018
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018
Nr. 18/453 din 27-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 285 din 30 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 4, art. 10 lit. c) și art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Nr. 795 din 05-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
Nr. 145 din 21-Martie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică
Nr. 228 din 07-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 286 din 30 martie 2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea AMARAD DISTRIBUȚIE – S.R.L.
Nr. 44 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 – S.R.L.
Nr. 45 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție, realizat de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA – S.R.L.
Nr. 46 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea DELGAZ GRID – S.A.
Nr. 47 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REȚELE – S.R.L.
Nr. 48 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea GAZ EST – S.A.
Nr. 49 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea GAZ NORD EST – S.A.
Nr. 50 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea GAZMIR IAȘI – S.R.L.
Nr. 51 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea NORD GAZ – S.R.L.
Nr. 52 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea NOVA POWER & GAS – S.R.L.
Nr. 53 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea OTTO GAZ – S.R.L.
Nr. 54 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY – S.R.L.
Nr. 55 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea SALGAZ – S.A.
Nr. 56 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION – S.R.L.
Nr. 57 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 287 din 30 martie 2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de creștere a eficienței economice și a tarifelor de înmagazinare subterană aferente activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfășurate de către Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz – S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEȘTI – S.R.L.
Nr. 58 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de creștere a eficienței economice și a tarifelor de înmagazinare subterană aferente activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfășurate de către Societatea „Depomureș“ Târgu Mureș – S.A.
Nr. 59 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA – S.A.
Nr. 60 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE – S.A.
Nr. 61 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Nr. 62 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 288 din 30 martie 2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
Nr. 407 din 30-Martie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea
Nr. 840 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 289 din 30 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1), art. 53 alin. (2) și art. 54 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Nr. 769 din 28-Noiembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Olt, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, în condițiile legii, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 143 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Vrancea din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii
Nr. 146 din 21-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017
Nr. 65 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017
Nr. 66 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 290 din 30 martie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 325 din 29-Martie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 324 din 29-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Nicolae Pietrăreanu din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 155 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Daniel Florin Anghel din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 154 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Dan Niță din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 1 Suceava – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 157 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Daniel Mihai Tudor din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală
Nr. 156 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Liviu Adrian Balan din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 159 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Marian Morcoașă din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 3 Alexandria – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 158 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Alexandru Drăghici în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 161 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Șerban Andrei Nistor în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 160 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Iulian Pricope în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 1 Suceava – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 163 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ion Petruș în funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 162 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Mircea I. Popa în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 3 Alexandria – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 164 din 30-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Alin Eleodor Mihai în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 165 din 30-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
Nr. 25 din 29-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013
Nr. 41 din 21-Martie-2018
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali
Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificărilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale
Nr. 6 din 16-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *