Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 285 din 24 aprilie 2017

2 minute • Monitorul Oficial • 24 aprilie 2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuța a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a celor ale art. 18 alin. (3) din același act normativ, prin raportare la prevederile art. 322 prima frază din Codul de procedură civilă de la 1865 și art. 322 pct. 10 din același cod

Nr. 7 din 17-Ianuarie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Nr. 8 din 17-Ianuarie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 și 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarinești, județul Gorj

Nr. 367 din 30-Martie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 și 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, județul Gorj

Nr. 368 din 30-Martie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătățire a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere

Nr. 403 din 07-Aprilie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții

Nr. 2632 din 03-Aprilie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *