Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 291 din 25 aprilie 2017

2 minute • Monitorul Oficial • 25 aprilie 2017


Senatul României

Hotărâre privind propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate – COM (2017) 136 final

Nr. 38 din 19-Aprilie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice) – COM (2017) 10 final

Nr. 39 din 19-Aprilie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune și modalități de unire a eforturilor pentru obținerea de rezultate mai bune – COM (2017) 63 final

Nr. 40 din 19-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, precum și a celor ale art. 39 alin. (2) din acest act normativ

Nr. 11 din 17-Ianuarie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală

Nr. 90 din 28-Februarie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2017 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

Nr. 241 din 20-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a diferenței dintre tarife și costuri în transportul feroviar public de călători

Nr. 255 din 20-Aprilie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru aprobarea derogării pentru specia Bison bonasus

Nr. 637 din 18-Aprilie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *