Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 297, 298, 299, 300 din 3 aprilie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 04 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 297 din 3 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4) raportat la art. 108 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 787 din 05-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7, art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 12 din 18-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 36 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj
Nr. 216 din 06-Martie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
Nr. 3333 din 14-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
Nr. 251 din 23-Februarie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat
Nr. 3329 din 14-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 298 din 3 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. d) ultima teză din Codul de procedură penală și ale art. 396 din Codul de procedură penală cu referire la art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
Nr. 662 din 24-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
Nr. 663 din 24-Octombrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Țicleni din județul Gorj
Nr. 215 din 06-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Oituz din județul Bacău
Nr. 219 din 06-Martie-2018
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a experților contabili și contabililor autorizați nr. 1/1995
Nr. 18/443 din 09-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 299 din 3 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Nr. 82 din 30-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Nr. 327 din 29-Martie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist
Nr. 1069 din 13-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 300 din 3 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Nr. 766 din 28-Noiembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 6 noiembrie 2017 și la Paris la 15 noiembrie 2017, între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 7 septembrie 2007 și la Paris la 25 septembrie 2007, precum și pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 7 septembrie 2007 și la Paris la 25 septembrie 2007
Nr. 155 din 29-Martie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea ghidului pentru gestionarea siguranței și protecției sănătății navigatorilor la bordul navelor care arborează pavilion român, conform prevederilor Convenției privind munca în sectorul maritim (MLC 2006)
Nr. 333 din 19-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2018
Nr. 1704 din 30-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice și pentru stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018
Nr. 1731 din 02-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018
Nr. 1747 din 03-Aprilie-2018
Primul-Ministru
Rectificare referitore la Decizia prim-ministrului nr. 167/2018 privind numirea domnului Mihai Bogdan Lari în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 167 din 03-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *