Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 297 din 26 aprilie 2017

2 minute • Monitorul Oficial • 27 aprilie 2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației

Nr. 73 din 25-Aprilie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației

Nr. 399 din 24-Aprilie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

Nr. 74 din 25-Aprilie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

Nr. 400 din 24-Aprilie-2017


Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

Nr. 76 din 25-Aprilie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

Nr. 402 din 24-Aprilie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al patrulea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declarației UE – Turcia – COM (2016) 792

Nr. 43 din 25-Aprilie-2017


Senatul României

Hotărâre la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere – COM (2017) 114 final

Nr. 44 din 25-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2.278 din Codul civil

Nr. 101 din 07-Martie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conținutului și a normelor tehnice de utilizare și completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală

Nr. 1006 din 23-Martie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *