Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 298 din 26 aprilie 2017

2 minute • Monitorul Oficial • 27 aprilie 2017


Guvernul României

Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional Inițiativa pentru întreprinderile mici și mijlocii (POIIMM)

Nr. 233 din 20-Aprilie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Florin Marius Tacu, la cerere, din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 366 din 26-Aprilie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea doamnei Daniela Barbu în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Nr. 368 din 26-Aprilie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Varol Amet în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie

Nr. 367 din 26-Aprilie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Cristian Dima din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 369 din 26-Aprilie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuțieˮ și obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelorˮ

Nr. 2586 din 29-Martie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali“

Nr. 2587 din 29-Martie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *