Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 300 din 27 aprilie 2017

2 minute • Redactia • 27 aprilie 2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Nr. 75 din 25-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 478 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă și ale art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Nr. 45 din 31-Ianuarie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Nr. 401 din 24-Aprilie-2017


Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Instrucțiune emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 și art. 192 lit. a) și b) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Nr. 2 din 19-Aprilie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor

Nr. 446 din 18-Aprilie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Nr. 308 din 26-Aprilie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Nr. 475 din 26-Aprilie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *