Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 301, 302, 303, 304 din 4 martie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 04 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 301 din 4 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale „Romtehnica“ – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
Nr. 160 din 29-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 161 din 29-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 162 din 29-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 163 din 29-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime“ – S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 164 din 29-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Telecomunicații C.F.R.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 165 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 302 din 4 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (4) și (5) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Nr. 789 din 05-Decembrie-2017
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015
Nr. 42 din 21-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.011/1/2017
Nr. 15 din 05-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 303 din 4 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Nr. 166 din 29-Martie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Bărbăție și Credință
Nr. 331 din 03-Aprilie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Constanța
Nr. 232 din 08-Martie-2018
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe
Nr. 557 din 03-Aprilie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale din coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale
Nr. 1261 din 20-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 304 din 4 martie 2018

 
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) – COM (2017) 753 final
Nr. 45 din 28-Martie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Elemente ale strategiei UE privind Irakul – JOIN (2018) 1 final
Nr. 47 din 28-Martie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 839 din 29-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 414 din 02-Aprilie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007
Nr. 295 din 20-Martie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
Nr. 317 din 20-Martie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și a unei monede din alamă, pentru colecționare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România
Nr. 9 din 16-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *