Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 306, 307, 308, 310 din 5 aprilie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 05 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 306 din 5 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 790 din 05-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cât și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014, în ansamblul său
Nr. 847 din 14-Decembrie-2017
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.823/1/2017
Nr. 17 din 05-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
Nr. 83 din 30-Martie-2018

Protocol referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine
Nr. – din 27-Martie-1998
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
Nr. 328 din 29-Martie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea și portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naționale
Nr. M.38 din 05-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.328/1/2017
Nr. 2 din 08-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 308 din 5 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
Nr. 85 din 30-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea
Nr. 218 din 06-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
Nr. 330 din 29-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Olt
Nr. 229 din 08-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.173/2010 privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene
Nr. 383 din 23-Martie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 68/2017 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsurile 10 „Agromediu și climă“, 11 „Agricultura ecologică“ și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice“, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, și pentru măsura 214 „Plăți de agromediu“ prevăzută în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017
Nr. 540 din 23-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal
Nr. 823 din 12-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și a dispozițiilor art. 33 alin. (1) și (2) și art. 166 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 851 din 14-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și reabilitare pavilion A din cazarma 928 București“
Nr. 168 din 29-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin unitățile din subordine
Nr. 170 din 29-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Constantin Gheorghe în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră
Nr. 171 din 05-Aprilie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Anghel, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor
Nr. 172 din 05-Aprilie-2018
Agenţia Naţională Anti-Doping
Ordin privind aprobarea criteriilor pentru selecția membrilor Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor și a procedurilor de selecție și de soluționare a contestațiilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor
Nr. 118 din 30-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *