Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 307 din 28 aprilie 2017

3 minute • Redactia • 28 aprilie 2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Nr. 258 din 27-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

Nr. 259 din 27-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Statˮ, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 260 din 27-Aprilie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Florin Zeru în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 372 din 28-Aprilie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 373 din 28-Aprilie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Daniela Teodoru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

Nr. 374 din 28-Aprilie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Daniela Teodoru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

Nr. 375 din 28-Aprilie-2017


Secretariatul de Stat pentru Culte

Ordin privind modificarea Statutului organic și administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2008

Nr. 16 din 12-Aprilie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

Nr. 489 din 28-Aprilie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2017

Nr. 639 din 27-Aprilie-2017


Partide Politice

Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul pentru Argeș și Muscel

Nr. – din 28-Aprilie-2017


Partide Politice

Cuantum total Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2016

Nr. – din 28-Aprilie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *