Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 31, 32, 33, 34 din 11 ianuarie 2019

5 minute • Monitorul Oficial • 15 ianuarie 2019


Monitorul Oficial nr. 31 din 11 ianuarie 2019

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
Nr. 1531 din 28-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza întâi, art. 17 alin. (1) lit. a) și art. 21 alin. (5), (6), (8) și (9) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 755 din 22-Noiembrie-2018
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
Instrucțiune privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială
Nr. 2 din 21-Decembrie-2018
Ministerul Cercetării și Inovării
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare
Nr. 1006 din 05-Decembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind retragerea autorizației de funcționare a Societății AXA LIFE INSURANCE – S.A. și radierea acesteia din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor
Nr. 1591 din 27-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
Nr. 14 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
Nr. 40 din 07-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Nr. 15 din 08-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
Nr. 16 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Nr. 41 din 07-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
Nr. 17 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
Nr. 42 din 07-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 18 din 08-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
Nr. 43 din 07-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 alin. (4^1) din Codul de procedură penală
Nr. 576 din 20-Septembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 44 din 07-Ianuarie-2019
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică
Nr. 1195 din 08-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 34 din 11 ianuarie 2019

Senatul României
Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-17 ianuarie 2019
Nr. 1 din 11-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Regional de Oncologie Iași, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătății, în administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în scopul implementării proiectului „Platformă multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E“
Nr. 7 din 09-Ianuarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea protocolului pentru tratament intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut
Nr. 17 din 07-Ianuarie-2019
Ministerul Mediului
Ordin privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora
Nr. 1271 din 29-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-I-s-A-02561
Nr. 4009 din 21-Decembrie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
Nr. 5407/C din 27-Decembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară
Nr. 17 din 20-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *