Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 311, 312, 313, 314, 315 din 10 aprilie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 10 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
Nr. 87 din 04-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
Nr. 334 din 04-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Nr. 818 din 07-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Sănătății și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 159 din 29-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Mehedinți de către domnul Stănișoară Andrei
Nr. 180 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Jugan Iulian
Nr. 181 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Tuțu Dumitru Octavian din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect al județului Mehedinți
Nr. 182 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Ungureanu Nicolae-Doru
Nr. 183 din 04-Aprilie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor
Nr. 554 din 04-Aprilie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, utilizate și nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
Nr. 556 din 05-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2017-2018
Nr. 3344 din 16-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 312 din 10 aprilie 2018

Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 96/2018
Nr. 71 din 26-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ciurila din județul Cluj
Nr. 235 din 12-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Călărași din județul Botoșani
Nr. 236 din 12-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui
Nr. 246 din 19-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale „Unifarm“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
Nr. 1741 din 03-Aprilie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale „Unifarm“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
Nr. 301 din 06-Martie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale „Unifarm“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
Nr. 1171 din 14-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Nr. 86 din 04-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Nr. 333 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019
Nr. 158 din 29-Martie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea, completarea, abrogarea și suspendarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane
Nr. M.48 din 26-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahovaˮ – S.A.
Nr. 1708 din 02-Aprilie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahovaˮ – S.A.
Nr. 237 din 05-Martie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahovaˮ – S.A.
Nr. 1263 din 21-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 314 din 10 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Nr. 65 din 21-Februarie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
Nr. 26 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Nr. 27 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 167 din 29-Martie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 35 din 05-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Nr. 69 din 04-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
Nr. 88 din 04-Aprilie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
Nr. 89 din 04-Aprilie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
Nr. 335 din 04-Aprilie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al treisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate către o uniune a securității efective și reale – COM (2018) 46 final
Nr. 50 din 04-Aprilie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
Nr. 336 din 04-Aprilie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune – COM (2018) 65 final
Nr. 51 din 04-Aprilie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al doisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securității efective și reale – COM (2017) 779 final
Nr. 52 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Nr. 186 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate“
Nr. 192 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități“
Nr. 193 din 04-Aprilie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligația notificării, Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța“ – S.A., pentru anii 2018-2020
Nr. 379 din 28-Martie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate
Nr. 1061 din 12-Februarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind abrogarea art. 2 alin. (3) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziția energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent rețelelor electrice
Nr. 68 din 04-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *