Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 316, 317, 318, 319, 320 din 11 aprilie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 12 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia“ -S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 197 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 198 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 199 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 200 din 04-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 201 din 04-Aprilie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“
Nr. 1003 din 04-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind înființarea Centrului Județean de Excelență Vaslui
Nr. 3352 din 20-Martie-2018
Partide Politice
Cuantum total Situația privind suma totală a donațiilor confidențiale primite în anul 2017 de către Partidul Noua Românie
Nr. – din 11-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 317 din 11 aprilie 2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 425 din 03-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
Nr. 3353 din 20-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 318 din 11 aprilie 2018

Colegiul Fizioterapeuţilor din România
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România
Nr. 21 din 11-Martie-2018
Colegiul Fizioterapeuţilor din România
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizației de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut
Nr. 20 din 11-Martie-2018
Curtea de Apel București
Încheiere Dosar nr. 394/36/2014
Nr. – din 06-Aprilie-2015
Curtea de Apel București
Sentință civilă Dosar nr. 394/36/2014
Nr. 1095 din 20-Aprilie-2015

Monitorul Oficial nr. 319 din 11 aprilie 2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică – RNTR 1
Nr. 402 din 02-Aprilie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009
Nr. 413 din 01-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.027/1/2017
Nr. 16 din 05-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 320 din 11 aprilie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 173 din 29-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Optimizarea interacțiunii cu mediul de afaceri și implementarea unor mecanisme avansate de analiză și schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare și analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenței“
Nr. 174 din 29-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicație de pasageri și marfă în regim de bac și pietonal între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina), precum și a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea
Nr. 184 din 04-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.)
Nr. 3330 din 14-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *