Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 323 din 5 mai 2017

2 minute • Monitorul Oficial • 05 mai 2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac

Nr. 487 din 28-Aprilie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

Nr. 3793 din 26-Aprilie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016

Nr. 33 din 04-Mai-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *