Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 325, 326, 327, 328 din 13 aprilie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 14 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 325 din 13 aprilie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 337 din 12-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 338 din 12-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 339 din 12-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 340 din 12-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 341 din 12-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 342 din 12-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 344 din 12-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 343 din 12-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7, art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 13 din 18-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 19 din 18-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 20 din 18-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 326 din 13 aprilie 2018

Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâre privind numirea în funcțiile de adjuncți ai Avocatului Poporului
Nr. 3 din 11-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 938 alin. (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 736 din 23-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2 și art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 737 din 23-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. (1) pct. 1 și alin. (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 738 din 23-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal
Nr. 856 din 14-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Național de Administrație în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație, precum și modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 206 din 04-Aprilie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind avansarea onorifică în gradul următor, cu prilejul zilei de 29 aprilie 2018 – Ziua Veteranilor de Război, a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, în retragere, veterani de război
Nr. 33 din 03-Aprilie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale logistice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 144/2016
Nr. 34 din 04-Aprilie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale – aparat central și unități subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017, precum și în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018
Nr. 1315 din 26-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 327 din 13 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 17 din 18-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
Nr. 58 din 13-Februarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.013/1/2017
Nr. 3 din 28-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 328 din 13 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Nr. 704 din 09-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 813-863 din Codul de procedură civilă
Nr. 708 din 09-Noiembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă
Nr. 207 din 12-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea și modernizarea stadionului Giulești «Valentin Stănescu»“, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ – S.A.
Nr. 208 din 12-Aprilie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Herman Berkovits
Nr. 173 din 13-Aprilie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind desemnarea unor reprezentanți în Comisia Națională de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
Nr. 174 din 13-Aprilie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind înlocuirea unui reprezentant al Guvernului din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Nr. 175 din 13-Aprilie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 427/2017 privind aprobarea criteriilor de selecție a membrilor Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație
Nr. 176 din 13-Aprilie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Marius Sorin Bozgan în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie
Nr. 177 din 13-Aprilie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.998/1/2017
Nr. 26 din 23-Noiembrie-2017
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Vajda Zsombor în funcția de vicepreședinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Electorale Permanente
Nr. 178 din 13-Aprilie-2018
Parlamentul României
Rectificare referitoare la Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nr. 79 din 13-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *