Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 329, 330, 331, 332 din 16 aprilie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 17 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 329 din 16 aprilie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică
Nr. 209 din 12-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vrancea
Nr. 210 din 12-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, județul Constanța
Nr. 211 din 12-Aprilie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 108/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman
Nr. 248 din 19-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010
Nr. 250 din 21-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj
Nr. 263 din 30-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.257/1/2017
Nr. 1 din 08-Februarie-2018
Camera Consultanților Fiscali
Hotărâre privind aprobarea publicării Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I
Nr. 4 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 330 din 16 aprilie 2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018
Nr. 573 din 11-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 331 din 16 aprilie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul securității și sănătății în muncă pentru perioada 2018-2020
Nr. 191 din 04-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 332 din 16 aprilie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu
Nr. 231 din 08-Martie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre și a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere
Nr. 379 din 11-Aprilie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Nr. 843 din 29-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Nr. 457 din 05-Aprilie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea prețurilor maximale cu ridicata fără TVA pentru medicamentele Octagam 50 mg/ml, soluție perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 50 ml soluție perfuzabilă, și Octagam 50 mg/ml, soluție perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 100 ml soluție perfuzabilă
Nr. 490 din 16-Aprilie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate
Nr. 1018 din 05-Aprilie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 836 din 16-Aprilie-2018
Ministerul Sănătății
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 397 din 16-Aprilie-2018
Parlamentul României
Rectificare referitoare la Declarația pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Țara-Mamă, România, la 27 martie 1918
Nr. – din 16-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *