Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 333, 334, 335, 336, 337 din 17 aprilie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 17 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 333 din 17 aprilie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea
Nr. 256 din 22-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 491 din 16-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.“ – S.A.
Nr. 1800 din 12-Aprilie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.“ – S.A.
Nr. 1138 din 06-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 334 din 17 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă
Nr. 739 din 23-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 și art. 497 din Codul de procedură civilă
Nr. 778 din 28-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (3) din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996
Nr. 24 din 23-Ianuarie-2018
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfășurarea de activități de tabără pentru Programul Național „Tabere Studențești 2018“
Nr. 277 din 04-Aprilie-2018
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului și Sportului, în anul 2018
Nr. 278 din 04-Aprilie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Nr. 842 din 29-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Nr. 456 din 05-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2018
Nr. 3514 din 02-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de gaze naturale
Nr. 64 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 335 din 17 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
Nr. 90 din 16-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
Nr. 345 din 13-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 670 din 24-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 791 din 05-Decembrie-2017
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
Nr. 319 din 26-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind abrogarea unor ordine ale ministrului sănătății care cuprind reglementări în domeniul farmacovigilenței
Nr. 420 din 03-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale
Nr. 63 din 29-Martie-2018
Partide Politice
Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România
Nr. – din 17-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 336 din 17 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 843 din 14-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Codul de procedură penală
Nr. 854 din 14-Decembrie-2017
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
Nr. 28 din 12-Aprilie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București
Nr. 1086 din 20-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 337 din 17 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 364 și art. 712 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Nr. 702 din 09-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 3, art. 30 alin. 4, art. 31 alin. 1 și art. 32 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 15 din 18-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 alin. (2) și art. 183 din Codul de procedură civilă
Nr. 16 din 18-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Marius Dobre din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Nr. 179 din 17-Aprilie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.970/1/2017
Nr. 18 din 05-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *