Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 346, 347, 348, 349 din 20 aprilie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 21 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Nr. 664 din 24-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 827 din 12-Decembrie-2017
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Nr. 29 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
Nr. 30 din 18-Aprilie-2018
Agenţia Naţională Anti-Doping
Ordin pentru aprobarea cerințelor și procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul pașaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul internațional pentru testare și investigații
Nr. 126 din 17-Aprilie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înființarea Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și pentru aprobarea componenței acesteia
Nr. 475 din 12-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.472/2017
Nr. 3529 din 04-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 347 din 20 aprilie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2904 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Anina, județul Caraș-Severin, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 217 din 12-Aprilie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
Nr. 194 din 28-Februarie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 2 din 04-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 348 din 20 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) și art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, precum și a dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
Nr. 91 din 28-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 349 din 20 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri
Nr. 91 din 19-Aprilie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri
Nr. 346 din 18-Aprilie-2018
Senatul României
Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2018
Nr. 5 din 19-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 225 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind contribuția voluntară a României cu suma de 100.000 de dolari SUA la reconstituirea resurselor financiare ale Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) pentru anul 2018
Nr. 227 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017
Nr. 228 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională „Poșta Română“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Nr. 229 din 18-Aprilie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 878 din 18-Aprilie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 526 din 20-Aprilie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizați
Nr. 582 din 19-Aprilie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.293/2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate
Nr. 4513 din 12-Aprilie-2018
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *