Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 35, 36, 37, 38, 39, 40 din 16 ianuarie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 16 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
Nr. 15 din 12-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
Nr. 30 din 11-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 16 din 12-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 31 din 11-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Nr. 17 din 12-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Nr. 32 din 11-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
Nr. 18 din 12-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
Nr. 33 din 11-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Ciprian Pandea din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 14 din 16-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Gabriel Andronache din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 13 din 16-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
Nr. 16 din 16-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Gabriel Andronache în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 15 din 16-Ianuarie-2018
 

Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și testarea planurilor de urgență în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase
Nr. 156 din 11-Decembrie-2017
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Nr. 3323 din 28-Decembrie-2017
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie pentru aprobarea Normelor naționale în domeniul educației, asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor internate în centre educative și centre de detenție
Nr. 500460 din 23-Noiembrie-2017
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie privind identificarea piețelor relevante corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune și radiodifuziune
Nr. 1100 din 18-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
Nr. 6 din 05-Ianuarie-2018

Convenție referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive
Nr. – din 29-Noiembrie-2016
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
Nr. 6 din 04-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
Nr. 7 din 05-Ianuarie-2018

Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate
Nr. – din 12-Iunie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 și 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloșu, județul Vâlcea
Nr. 1661 din 22-Decembrie-2017
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017
Nr. 7 din 04-Ianuarie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat
Nr. 31 din 07-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 38 din 16 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Nr. 627 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Nr. 629 din 17-Octombrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Sibiu, Vâlcea, Timiș, Brașov, Dolj, Constanța, Alba, Arad, Gorj, Cluj și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 5 din 10-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării cu caracter temporar prin detașare de către doamna Alexandra Cerasela Pană a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Turismului
Nr. 17 din 16-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela-Meri Mocanu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 19 din 16-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Aurelian-Felix Rache din funcția de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
Nr. 18 din 16-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
Nr. 20 din 16-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Elena Repede, la cerere, din funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 21 din 16-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului
Nr. 22 din 16-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 39 din 16 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“
Nr. 9 din 10-Ianuarie-2018
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora
Nr. 1108 din 21-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2018

Președintele României
Decret pentru încetarea funcției de prim-ministru al Guvernului României
Nr. 49 din 16-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar
Nr. 50 din 16-Ianuarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase
Nr. 1533 din 29-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *