Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017

2 minute • Monitorul Oficial • 12 mai 2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

Nr. 304 din 05-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptățite, respectiv ca urmare a pieirii bunului

Nr. 306 din 05-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița

Nr. 309 din 05-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul“ Constanța asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța

Nr. 310 din 05-Mai-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Nr. 139 din 11-Mai-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *