Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 15 mai 2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) – COM (2016) 864 final

Nr. 51 din 09-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) – COM (2016) 861 final

Nr. 52 din 09-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) – COM (2016) 767 final

Nr. 53 din 09-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE – COM (2016) 715 final

Nr. 54 din 09-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune european în domeniul apărării – COM (2016) 950 final

Nr. 55 din 09-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Schimbul de date cu caracter personal și protecția acestora într-o lume globalizată – COM 7 (2017) final

Nr. 56 din 09-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1.247/2002/CE – COM (2017) 8 final

Nr. 57 din 09-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003

Nr. 307 din 05-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focșani, județul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 308 din 05-Mai-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Ordin privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare

Nr. 102 din 28-Aprilie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output și indicatori de impact, care să fie utilizați de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție în raportările anuale

Nr. 406 din 15-Martie-2017


Ministerul Mediului

Ordin privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei naturale protejate de interes național Dealul Melcului (Firtuș)

Nr. 601 din 10-Aprilie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *