Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 367, 368, 369, 370 din 27 aprilie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 27 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 367 din 27 aprilie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc
Nr. 118 din 19-Martie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite“
Nr. 637 din 25-Aprilie-2018
Partide Politice
Cuantum total Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2017
Nr. – din 27-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 368 din 27 aprilie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții COM(2018) 24
Nr. 23 din 25-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Remorcher multifuncțional cu clasă de gheață, având zona de navigație 3 – căi navigabile interioare“
Nr. 235 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Remorcher multifuncțional cu clasă de gheață, având zona de navigație maritim costieră“
Nr. 236 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 243 din 18-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 369 din 27 aprilie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării – COM(2018) 23
Nr. 22 din 25-Aprilie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 20 din 25-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 238 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 242 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Nr. 247 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Clubului Sportiv „U-Mobitelco“ Cluj-Napoca asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj
Nr. 248 din 18-Aprilie-2018
Autoritatea Electorală Permanentă
Raport privind activitatea desfășurată de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2017
Nr. – din 26-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 370 din 27 aprilie 2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice
Nr. 1698 din 28-Martie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice
Nr. 4597 din 24-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *