Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017

2 minute • Monitorul Oficial • 18 mai 2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 38 din 16-Mai-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Investiția în Tinerii Europei COM (2016) 940

Nr. 39 din 16-Mai-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Îmbunătățirea și modernizarea educației COM (2016) 941

Nr. 40 din 16-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017

Nr. 311 din 11-Mai-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi

Nr. 146 din 11-Mai-2017


Camera Consultanților Fiscali

Hotărâre privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2017

Nr. 8 din 08-Mai-2017


Președintele României

Lege privind serviciile din subordinea Președintelui României (republicare)

Nr. 47 din 07-Iulie-1994


Ministerul Sănătății

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac

Nr. 487 din 18-Mai-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *