Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 22 mai 2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al patrulea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică – COM(2017) 41 final

Nr. 60 din 16-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Migrația pe ruta central-mediteraneeană, Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești – JOIN (2017) 4 final

Nr. 58 din 16-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice – COM (2017) 53 final

Nr. 61 din 16-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 și a Planului de acțiune al UE în materie de droguri 2013-2016: menținerea necesității unui Plan de acțiune al UE în materie de droguri 2017-2020 – COM (2017) 195 final

Nr. 62 din 16-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și Comitetul Economic și Social European – Raport privind mecanismul de alertă 2017 [elaborat în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice] – COM (2016) 728 final

Nr. 64 din 16-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european – COM (2016) 747 final

Nr. 65 din 16-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al optulea raport privind transferul și relocarea – COM (2016) 791 final

Nr. 66 din 16-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale – COM (2016) 820 final

Nr. 67 din 16-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu țările terțe în contextul Agendei europene privind migrația – COM (2016) 960 final

Nr. 68 din 16-Mai-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

Nr. 730 din 19-Mai-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 304/1/2017

Nr. 28 din 24-Aprilie-2017


Partide Politice

Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Democrat

Nr. – din 22-Mai-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *