Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 38, 39, 40 din 15 ianuarie 2019

4 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 38 din 15 ianuarie 2019

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 62 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 63 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 64 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 67 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 65 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 66 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 68 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 69 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 70 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 71 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 72 din 14-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 73 din 14-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 213 alin. (3) teza întâi coroborat cu alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 518 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru desemnarea Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ – S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, „emitent de ID“, în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun
Nr. 1020 din 20-Decembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“ și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți“
Nr. 48 din 11-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată
Nr. 51 din 11-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 39 din 15 ianuarie 2019

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 971 din 07-Decembrie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului
Nr. 1362 din 28-Decembrie-2018
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru aprobarea Programelor sportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2019 și a Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2019
Nr. 2 din 07-Ianuarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2019
Nr. 78 din 11-Ianuarie-2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare
Nr. 22 din 20-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare
Nr. 50 din 11-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *