Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 382, 383, 384, 385 din 4 mai 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 04 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 382 din 4 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Nr. 90 din 27-Februarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului, și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Dolj
Nr. 267 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea codurilor de clasificație ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie Zam
Nr. 272 din 24-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Șantierul Naval 2 Mai“ – S.A. Mangalia
Nr. 1939 din 26-Aprilie-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Șantierul Naval 2 Mai“ – S.A. Mangalia
Nr. 408 din 03-Aprilie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Șantierul Naval 2 Mai“ – S.A. Mangalia
Nr. 1427 din 10-Aprilie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor și al unităților ce funcționează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018
Nr. 432 din 10-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
Nr. 1834 din 16-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înființarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publice deschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.336/2011
Nr. 1850 din 18-Aprilie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“
Nr. 4579 din 20-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 383 din 4 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Nr. 100 din 27-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Nr. 388 din 27-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Nr. 88 din 27-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 1 și 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Nr. 136 din 20-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 270 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 273 din 24-Aprilie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
Nr. 1399/C din 17-Aprilie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru reacreditarea Muzeului „Vasile Pârvan“ din Bârlad, județul Vaslui
Nr. 2233 din 04-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 384 din 4 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Nr. 251 din 19-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 385 din 4 mai 2018

Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare
Decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare
Nr. 112 din 26-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *