Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 389 din 24 mai 2017

2 minute • Redactia • 24 mai 2017


Parlamentul României

Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011

Nr. 110 din 19-Mai-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011

Nr. 492 din 19-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite

Nr. 324 din 11-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat“ și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nr. 326 din 11-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru administrațiile bazinale de apă Argeș -Vedea, Banat, Buzău – Ialomița, Prut – Bârlad și Someș – Tisa

Nr. 327 din 11-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind desființarea Centrului de Sănătate Bălțești, județul Prahova

Nr. 335 din 18-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău

Nr. 336 din 18-Mai-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

Nr. 707 din 16-Mai-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *